Aanmelden leerjaar 2 t/m 4

Informatiebijeenkomst voor instromers klas 4

Op 7 februari organiseren we van 17.00 – 19.30 uur een inloopbijeenkomst waar je alle vragen kunt stellen over het instromen op onze school.

 

Instromen in havo 4

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld.

Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen. Docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.

Wil je in aanmerking komen voor een plaats in een van de genoemde leerjaren, stuur vóór 25 mei een e-mail naar algemeen@mc-eindhoven.nl met je gegevens.

 

 

Informatie over het instromenin leerjaar 2 en 3 voor schooljaar 2023-2024 volgt.