Aanmelden instromers

De aanmeldingsdagen voor leerlingen die in schooljaar 2021-2022 willen instromen in leerjaar 2 of hoger, zijn op 25 en 26 mei. Hieronder vindt u een overzicht van het aantal vrije plaatsen dat hiervoor beschikbaar is:


klas 2 mavo    6 leerlingen                      klas 2 brugklas    2 leerlingen

klas 3 mavo    6 leerlingen                      klas 3 havo          8 leerlingen

klas 4 mavo    8 leerlingen                      klas 4 havo          8 leerlingen


Wilt u uw kind aanmelden voor een van deze leerjaren, stuur dan een mail naar montessoricollege@summacollege.nl waarbij u aangeeft voor welk leerjaar en welk niveau u uw kind aanmeldt. Vermeld de naam van het kind, en vergeet niet om uw mailadres en telefoonnummer bij te voegen.

U krijgt dan spoedig de benodigde informatie omtrent het plaatsingsproces toegestuurd.

Doorstromen na mavo 4

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je je toekomstperspectief verbreden in het vervolgonderwijs? Ben je een leerling met de capaciteiten en de wil om een goede prestatie neer te zetten? Dan kan 4 havo de volgende stap in je schoolcarrière betekenen. Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Er zal een intakegesprek plaatsvinden met de decaan, de teamleider havo en eventueel een vakdocent.

Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt een mavo-diploma met een aansluitend vakkenpakket bij het profiel dat je wilt kiezen;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen. Docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen.

Interne leerlingen krijgen voorrang bij plaatsing.
Interne leerlingen met op de eindlijst mavo een 7.0 gemiddeld worden sowieso geplaatst.

Wil je in aanmerking komen voor een plaats in een van de genoemde leerjaren, stuur dan een mail aan montessoricollege@summacollege.nl met je gegevens.

Er kunnen in schooljaar 2020-2021 geen leerlingen meer worden geplaatst in 3 havo.