Aanmelden leerjaar 2 t/m 4

De aanmeldingsdagen voor leerlingen die in schooljaar 2022-2023 willen instromen in leerjaar 2 of hoger, zijn op 24 en 25 mei 2022. Nadere informatie volgt medio maart.

Doorstromen na mavo 4

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld.

Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen. Docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Je bent plaatsbaar in 4 havo*.

*Interne leerlingen krijgen voorrang op externe leerlingen.

Wil je in aanmerking komen voor een plaats in een van de genoemde leerjaren, stuur dan een mail aan administratie@mc-eindhoven.nl met je gegeven