Aanmelden na aangepast advies

Leerjaar 1

Op basis van het advies van de basisschool is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen; de uitslag wordt medio mei bekendgemaakt. Deze uitslag geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.


Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.


Zie voor een uitgebreide toelichting: www.swveindhovenkempenland.nl/dienstverlening/informatie-voor-ouders/herzien-schooladvies