Aanmelden na aangepast advies

Leerjaar 1

Op basis van het advies van de basisschool is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen; de uitslag wordt medio mei bekendgemaakt. Deze uitslag geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

 

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.

 

Voor kinderen die al bij ons zijn toegelaten :

Als het schooladvies van uw kind is aangepast, dan  geeft de basisschool dit in LDOS aan. Als u graag wilt dat uw kind op een hoger niveau wordt geplaatst dan kunt u dit op 24 of 25 mei telefonisch doorgeven aan onze administratie.

 

Voor kinderen die nog niet bij ons zijn aangemeld:

Als het advies van uw kind is aangepast en u uw kind alsnog bij ons wilt aanmelden dan kunt u op 24 of 25 mei telefonisch contact opnemen met onze administratie. Zij zullen dan een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Ook hier geldt dat de basisschool het advies in LDOS moet hebben aangepast.

 

Klik hier voor een uitgebreide toelichting.