Gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School behaald. Met het vignet Gezonde School laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat welbevinden. Hiervoor hebben we een uitgebreide zorgstructuur, een prettig werkklimaat voor docenten en leerlingen, aandacht en tijd om naar elkaar te luisteren.

Daarnaast willen we graag op afzienbare termijn ook nog een vignet halen voor gezonde voeding. Dat is nu het volgende doel,  gezond eten hoort bij de bewuste omgeving die het Montessori College wil bieden voor haar leerlingen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl.

Facebook
Twitter
Email