De verhuizing van het Montessori College in Eindhoven is op handen. Na de voorjaarsvakantie zullen zo'n zevenhonderd leerlingen hun intrek nemen in het nabijgelegen Ster College aan de Limburglaan, om bij aanvang van het schooljaar 2025-2026 terug te keren naar een eigentijds, 'vernieuwd' schoolgebouw.

Volgens zorgvuldig uitgedachte plannen blijft alleen het fundament behouden. Aan de voor- en bovenzijde zal er ruimte worden toegevoegd. Mark van der Mast van adviesbureau ICS licht toe: “Het gebouw krijgt een aanzienlijke uitbreiding en wordt omringd door een park.” Na afronding van de renovatie biedt het gebouw plaats aan maar liefst achthonderd leerlingen.

Domeinen

Het nieuwe ontwerp sluit naadloos aan op de Montessori-filosofie. Er wordt meer nadruk gelegd op domeinen en projectmatig leren, waarbij het traditionele vakkenpatroon plaatsmaakt. Het gebouw herbergt op vier locaties verschillend gekleurde domeinen, inclusief een podium voor dramaworkshops en een ruimte voor muzieklessen. Zo kan de school de unieke kenmerken van het Montessori-onderwijs nog beter benadrukken.

Harmonieus samenkomen

Om de verbondenheid tussen de circa 800 leerlingen te bevorderen, is een nieuw schoolgebouw ontworpen waarin alle facetten van Montessori-onderwijs samenkomen. Door de bestaande betonstructuur te behouden en een nieuw volume toe te voegen, krijgt de school niet alleen meer omvang maar ook extra bruikbare ruimte. Dit creëert een omgeving waarin zowel individuele ontplooiing als onderlinge interactie harmonieus samenkomen, passend bij de onderwijsvisie van het Montessori College.

Tribunetrap

Het kloppende hart van de school wordt straks gevormd door de nieuwe aula, een veelzijdige sociale ruimte. Om ervoor te zorgen dat deze ruimte niet alleen tijdens pauzes, maar gedurende de hele dag als een rustige plek kan dienen, is de entree niet direct verbonden met de aula. Via een imposante tribunetrap, uitkijkend over het vergroende schoolplein, bereik je het atrium van het schoolgebouw en vervolgens de aula. Op deze manier wordt voorkomen dat de aula, als het centrale hart, een doorgangsroute wordt, waarbij bepaalde momenten van de dag gepaard gaan met veel beweging en rumoer.

Later, in een volgende update over de verbouwing, leest u meer over de verschillende domeinen.