Jaaragenda

Datum

Tijd

Nieuwsbericht

15-2-2021


Voorjaarsvakantie 15-19 februari

22-2-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 4 en 5

23-2-2021

19.00 uur

Presentatie profielwerkstukken

25-2-2021

Herkansingsmoment toetsen klas 4 en 5

4-3-2021


Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

15-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

16-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

22-3-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

22-3-2021


TOETSWEEK klas 4 en 5 22 t/m 29 maart

29-3-2021

studiemiddag; lessen vervallen na 13.00u

31-3-2021

13.00 uur

v.Abbemuseum selecteert kunstwerken van leerlingen

uit 4m en 5h voor expositie Radically Mine

1-4-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 4 en 5

2-4-2021


Goede Vrijdag, vrij

5-4-2021


2e Paasdag vrij

6-4-2021

Verkort lesrooster i.v.m. vergaderingen

7-4-2021


Herkansingsmoment toetsen klas 4-5

8-4-2021


Verkort lesrooster i.v.m. vergaderingen

9-4-2021


Examentraining 9 t/m 23 april

13-4-2021


Uitreiken cijferlijsten klas 4 havo

14-4-2021

14-21 april citotoetsen klas 1 t/m 3

19-4-2021

Deadline inschrijving herkansing klas 3

20-4-2021

Uitreiking voorlopige cijferlijst 4m en 5h

22-4-2021

Herkansingsmoment klas 3

22-4-2021

15.00 uur

Opening expositie Radically Mine in Van Abbe Museum

(onder voorbehoud!)

22-4-2021

16.00-21.00 uur

Ouderavond, 10 minutengesprekken

23-4-2021

Deadline opgeven spreiding centraal examen over

tijdvak 1 en 2

26-4-2021


Meivakantie 26 april t/m 7 mei

13-5-2021


Hemelvaart 13 en 14 mei, vrij

17-5-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

17-5-2021


17 t/m 31 mei Centraal examen eerste tijdvak

24-5-2021


Pinksteren, vrij

25-5-2021

25+26 mei aanmelden leerlingen leerjaar 2-3-4

7-6-2021

Leerlingen roostervrij 7-11 juni

10-6-2021


Bekendmaking uitslag examens 1e tijdvak

11-6-2021

Aanmelding CE-herkansingen in 2e tijdvak

14-6-2021


14-25 juni Centraal examen tweede tijdvak

22-6-2021

Inschrijven herkansing klas 3m 3h 4h

25-6-2021


Personeelsuitstapje onder voorbehoud

28-6-2021

Herkansingsmoment klas 3m 3h 4h

30-6-2021


Kennismakingsmiddag nieuwe eersteklassers

2-7-2021


Bekendmaking uitslag examens 2e tijdvak

5-7-2021

Aanmelding Centraal examen derde tijdvak

5-7-2021


TOETSWEEK klas 3m 3h 4h (5 t/m 13 juli)

5-7-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

6-7-2021

Start derde tijdvak CE

14-7-2021

08.30 uur

Inhaalmoment toetsweek

15-7-2021

17.00 uur

Deadline inschrijven herkansingen 3m, 3h, 4h

15-7-2021

Bekendmaking uitslagen examens derde tijdvak

15-7-2021


Klassenuitstapjes

16-7-2021

08.30 uur

Inzage toetsen

16-7-2021


Montessoridag

19-7-2021


Herkansingen 3m, 3h, 4h

19-7-2021


Boeken inleveren alle klassen volgens tijdschema

19-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking mavo

20-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking havo

22-7-2021

14.00 uur

Uitreiken rapporten, inleveren kluissleutels

24-7-2021


zomervakantie 24 juli t/m 5 september