Jaaragenda

Datum

Tijd

Nieuwsbericht

4-1-2021

-

Lessen starten om 10.15u / 10.45u (3e lesuur)

7-1-2021

16.00-21.00 uur

Ouderavond, 10 minutengesprekken

7-1-2021

-

MBO-avond Summa voor 3 mavo

10-1-2021

11.00-15.00 uur

Open Dag (online)

18-1-2021

-

Projectweek 3M 3H 18 t/m 22 jan

18-1-2021

-

TOETSWEEK klas 4 en 5 18 t/m 25 jan

25-1-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

26-1-2021

-

Inhaalmoment toetsen klas 4 en 5 26 jan t/m 2 feb

28-1-2021

-

Studiemiddag, lessen vervallen vanaf 12.30 uur

15-2-2021

-

Voorjaarsvakantie 15-19 februari

22-2-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 4 en 5

23-2-2021

19.00 uur

Presentatie profielwerkstukken

25-2-2021

Herkansingsmoment toetsen klas 4 en 5

4-3-2021

-

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

15-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

16-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

22-3-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

22-3-2021

-

TOETSWEEK klas 4 en 5 22 t/m 29 maart

1-4-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 3, 4 en 5

2-4-2021

-

Goede Vrijdag, vrij

5-4-2021

-

2e Paasdag vrij

7-4-2021

-

Herkansingsmoment toetsen klas 3-4-5

8-4-2021

-

Plusdag voor leerjaar 1-2-3 en 4h

9-4-2021

-

Examentraining 9 t/m 23 april

13-4-2021

-

Uitreiken rapporten

22-4-2021

16.00-21.00 uur

Ouderavond, 10 minutengesprekken

26-4-2021

-

Meivakantie 26 april t/m 7 mei

13-5-2021

-

Hemelvaart 13 en 14 mei, vrij

17-5-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

17-5-2021

8.30 - 10.00 uur

Cito toetsen klas 1 t/m 3 17 t/m 21 mei

17-5-2021

-

Centraal Examen 17 t/m 31 mei

24-5-2021

-

Pinksteren, vrij

9-6-2021

-

Bekendmaking Uitslag examens 1e tijdvak

14-6-2021

-

Galafeest examinandi

21-6-2021

10.00-14.00 uur

Inleveren boeken examinandi

25-6-2021

-

Personeelsuitstapje, leerlingen vrij

30-6-2021

-

Kennismakingsmiddag nieuwe eersteklassers

2-7-2021

-

Bekendmaking uitslag examens 2e tijdvak

5-7-2021

-

TOETSWEEK alle klassen (5 t/m 13 juli)

5-7-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

6-7-2021

Start derde tijdvak CE

12-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking mavo

13-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking havo

14-7-2021

08.30 uur

Inhaalmoment toetsweek

15-7-2021

17.00 uur

Deadline inschrijven herkansingen 3m, 3h, 4h

15-7-2021

-

Klassenuitstapjes

16-7-2021

08.30 uur

Inzage toetsen

16-7-2021

-

Montessoridag

19-7-2021

-

Herkansingen 3m, 3h, 4h

19-7-2021

-

Boeken inleveren

22-7-2021

14.00 uur

Uitreiken rapporten, inleveren kluissleutels

24-7-2021

-

zomervakantie 24 juli t/m 5 september

Datum

Tijd

Nieuwsbericht

4-1-2021

-

Lessen starten om 10.15u / 10.45u (3e lesuur)

7-1-2021

16.00-21.00 uur

Ouderavond, 10 minutengesprekken

7-1-2021

-

MBO-avond Summa voor 3 mavo

10-1-2021

11.00-15.00 uur

Open Dag (online)

18-1-2021

-

Projectweek 3M 3H 18 t/m 22 jan

18-1-2021

-

TOETSWEEK klas 4 en 5 18 t/m 25 jan

25-1-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

26-1-2021

-

Inhaalmoment toetsen klas 4 en 5 26 jan t/m 2 feb

28-1-2021

-

Studiemiddag, lessen vervallen vanaf 12.30 uur

22-2-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 4 en 5

25-2-2021

-

Herkansingsmoment toetsen klas 4 en 5

15-2-2021

-

Voorjaarsvakantie 15-19 februari

22-2-2021

-

Bedrijvenavond voor klas 3H en 3M

23-2-2021

19.00 uur

Presentatie profielwerkstukken

4-3-2021

-

Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur

15-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

16-3-2021

16.00-20.00 uur

Aanmelden nieuwe leerlingen klas 1

22-3-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

22-3-2021

-

TOETSWEEK klas 4 en 5 22 t/m 29 maart

1-4-2021

13.00 uur

Deadline inschrijven herkansing voor klas 3, 4 en 5

2-4-2021

-

Goede Vrijdag, vrij

5-4-2021

-

2e Paasdag vrij

7-4-2021

-

Herkansingsmoment toetsen klas 3-4-5

8-4-2021

-

Plusdag voor leerjaar 1-2-3 en 4h

9-4-2021

-

Examentraining 9 t/m 23 april

13-4-2021

-

Uitreiken rapporten

22-4-2021

16.00-21.00 uur

Ouderavond, 10 minutengesprekken

26-4-2021

-

Meivakantie 26 april t/m 7 mei

13-5-2021

-

Hemelvaart 13 en 14 mei, vrij

17-5-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

17-5-2021

8.30 - 10.00 uur

Cito toetsen klas 1 t/m 3 17 t/m 21 mei

17-5-2021

-

Centraal Examen 17 t/m 31 mei

24-5-2021

-

Pinksteren, vrij

9-6-2021

-

Bekendmaking Uitslag examens 1e tijdvak

14-6-2021

-

Galafeest examinandi

21-6-2021

10.00-14.00 uur

Inleveren boeken examinandi

25-6-2021

-

Personeelsuitstapje, leerlingen vrij

30-6-2021

-

Kennismakingsmiddag nieuwe eersteklassers

2-7-2021

-

Bekendmaking uitslag examens 2e tijdvak

5-7-2021

-

TOETSWEEK alle klassen (5 t/m 13 juli)

5-7-2021

19.30-21.00 uur

Vergadering ouderraad

6-7-2021

Start derde tijdvak CE

12-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking mavo

13-7-2021

19.00 uur

Diploma-uitreiking havo

14-7-2021

08.30 uur

Inhaalmoment toetsweek

15-7-2021

17.00 uur

Deadline inschrijven herkansingen 3m, 3h, 4h

15-7-2021

-

Klassenuitstapjes

16-7-2021

08.30 uur

Inzage toetsen

16-7-2021

-

Montessoridag

19-7-2021

-

Herkansingen 3m, 3h, 4h

19-7-2021

-

Boeken inleveren

22-7-2021

14.00 uur

Uitreiken rapporten, inleveren kluissleutels

24-7-2021

-

zomervakantie 24 juli t/m 5 september