Het Montessori College in Eindhoven biedt vanaf schooljaar 2023-2024 leerlingen de kans een vwo-diploma te behalen. De school gaat daartoe een nauwe samenwerking aan met het Ster College. De middelbare school komt daarmee tegemoet aan een jarenlange wens van ouders.

In Zuid-Nederland biedt nog geen enkele middelbare school op Montessori-grondslag de mogelijkheid een vwo-diploma te halen. Op verzoek van ouders probeert het Montessori College al geruime tijd om naast mavo en havo ook onderwijs op dit niveau aan te bieden. Tot nog toe zonder succes. Door een wijziging van de regels, voldeed het Montessori College vorig jaar wel: de school haalde voldoende steunhandtekeningen op en kreeg een goed rapport van de Onderwijsinspectie. De licentie ging uiteindelijk niet door, omdat de onderwijsinstelling onder het bestuur van een mbo-instelling valt.

Vraag blijft
Omdat de vraag naar een vwo-diploma blijft, heeft het Montessori College de afgelopen periode gezocht naar een passende oplossing. Die is gevonden bij het Ster College, dat onder hetzelfde schoolbestuur valt. Het Ster College biedt leerlingen in het kader van volwassenenonderwijs (vavo) mavo-, havo- en vwo-onderwijs aan.

“Onze leerlingen krijgen de kans om in één jaar na het afronden van de havo ook een vwo-diploma te halen”, zegt directeur Linda van Steenhoven van het Montessori College. “Hierdoor halen leerlingen net als bij andere middelbare scholen in zes jaar het vwo-diploma.” Omdat het vwo-diploma 8 vakken omvat, dienen de leerlingen in de havo-bovenbouw rekening te houden met één extra examenvak.

“Door deze constructie zijn de leerlingen omdat ze eerder havo hebben gedaan vrijgesteld van het vak maatschappijleer. Bovendien is er geen LO en CKV bij volwassenenonderwijs”, zegt Van Steenhoven. “Een ander voordeel is dat het vwo-jaar wordt gegeven op onze eigen campus. Tenslotte liggen het Ster College en onze school pal naast elkaar.”

Over Montessori College
Het Montessori College in Eindhoven biedt mavo- en havo-onderwijs op Montessori-grondslag. De school valt onder het bestuur van de stichting ROC Summa College. Die organisatie is ook het bevoegd gezag van een onderwijsinstelling voor laaggeletterden, een instituut voor volwassenenonderwijs en 26 mbo-scholen met circa 18.000 studenten en meer dan 300 opleidingen in verschillende leerwegen en op diverse niveaus.