Muur tegen pesten

De afgelopen weken hebben de eerste en tweede klassen met docenten en hun mentoren een anti pest muur op het podium in de aula ‘gebouwd’.

Voorafgaand aan de muur is het pestprotocol van de school in de klas doorgenomen en hebben de klassen op een positieve manier regels en afspraken met hun klas gemaakt. Tot slot konden de leerlingen hun persoonlijke gedachten, uitspraken of gedichten op een creatieve manier neerschrijven of tekenen op een kartonnen baksteen.

Al deze bakstenen vormen een kleurrijke anti pest muur om aan te geven dat op het Montessori College pesten niet wordt getolereerd. Kom kijken en lezen in de aula!

Facebook
Twitter
Email