Havo

De havo-opleiding duurt 5 jaar. Tot en met het 3e leerjaar (1e fase) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Leerjaar 4 en 5 van de havo vormen de 2e fase. Deelname aan de 2e fase betekent kiezen voor een profiel, dat voorbereidt op een sector in het Hoger Beroepsonderwijs (hbo).

Deze profielen zijn:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

 

Bij elk profiel hoort een vakkenpakket, dat bestaat uit een gemeenschappelijk deel dat voor elke leerling verplicht is, een profieldeel dat bestaat uit verplichte vakken die bij dat profiel behoren, en een vrij deel. Onderwijskundig betekent de 2e fase dat de nadruk ligt op het aanleren van vaardigheden om kennis en inzicht zelfstandig te verwerven, toe te passen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de studie. Het montessorionderwijs op onze school blijkt hiervoor een uitstekend concept te zijn.