Mavo

Van brugklas tot eindexamen mavo duurt 4 jaar. Doel is de leerling naast kennis en inzicht ook vaardigheden te laten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan zijn algemene ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied. Het vormt de basis voor een vervolgstudie. Na het eerste en tweede leerjaar kan de leerling halverwege het derde leerjaar enkele vakken laten vallen. Dit is een eerste keuze in de richting van studie of beroep; weet wat je wilt, en wat betekenen je keuzes voor je profielmogelijkheden, zijn maar enkele van de vele vragen die we dan gaan beantwoorden. Aan dit keuzetraject besteden we veel aandacht.

 

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel en een vakkenpakket voor het eindexamenjaar. De profielen waaruit gekozen kan worden zijn Zorg en Welzijn, Techniek, Economie en Landbouw.

 

Het vierde leerjaar is in het geheel een examenjaar. De leerling ontvangt in het 4e leerjaar voor 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), waarin de inhoud, normering en herkansing van het schoolexamen beschreven staan. Alle vakken tellen mee bij de bepaling van de einduitslag.

 

De verplichting tot tijdig inleveren van praktische opdrachten staat duidelijk en in dwingende regels beschreven in het PTA. Hierin wordt beschreven wanneer een leerling recht heeft op een herkansing. De leerling volgt de verplichte vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer en Lichamelijk Opvoeding (LO). Daarnaast zijn er 2 profielvakken verplicht en kiest de leerling 2 vakken in het vrije deel. De mogelijkheid bestaat in dit vrije deel vrijwillig een 3e vak te kiezen. De leerling neemt in het 4e leerjaar deel aan het Centraal Examen van de verplichte en de gekozen vakken, behalve Maatschappijleer (alleen schoolexamen) en LO.

 

Bij het bepalen van de einduitslag (slagen of zakken) worden naast deze 6 vakken ook Maatschappijleer, CKV (afgesloten in het 3e leerjaar) en LO meegenomen. CKV en LO moeten met een voldoende zijn beoordeeld. In het 4e leerjaar wordt de leerling ook begeleid in de keuze van een vervolgopleiding door de mentor en de decaan.

 

Doorstroommogelijkheden na mavo zijn:

  • Een overstap naar het vierde jaar van de havo
  • Een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 en 4)
  • Een combinatie van werken en leren.