Profielen

Zowel op havo als op mavo begint de profielkeuze-begeleiding in de derde klas en wordt rond mei van dat schooljaar afgesloten.


Een profiel is een programma van vakken dat uit drie delen 
bestaat:

  • Het gemeenschappelijk deel
  • Het profieldeel
  • Het vrije deel

Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel omvat de vakken die voor iedere leerling verplicht zijn.

Het profieldeel

Havo
Er zijn vier profielen: Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid, Natuur & Techniek. In ieder profiel moeten keuzes gemaakt worden. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van het hieronder te downloaden profielkeuzeformulier.
Profielkeuzeformulier havo 4  


Mavo

Er zijn vier profielen: Economie, Zorg en Welzijn, Techniek en Landbouw. In ieder profiel moeten keuzes gemaakt worden. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van de hieronder te downloaden fomulieren.
Profielkeuzeformulier VMBO 3

Keuzeformulier 1 uit 2 en 2 uit 4 voor VMBO 3


Het vrije deel

Bij ieder profiel en iedere sector hoort een vrij deel van vakken waaruit nader moet worden gekozen. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van het profielkeuzeformulier.

Heb je een vraag betreffende pakketkeuze of studiekeuze? Loop even binnen of neem contact op met de decaan via e-mail: marijn.rongen@summacollege.nl