Slagingspercentage

Resultaten 2019-2020

Afdeling a b c d %   a = aantal leerlingen
b = aantal leerlingen teruggetrokken voor examen
c = aantal leerlingen geslaagd
d = aantal leerlingen dat schooljaar overdoet
mavo 73 0 72 0 99
havo 63 0 62 0 98

Totaal 2019 136 0 134 0 99