Vakken

De volgende vakken worden gegeven op onze school:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunstvakken (Kunst&Cultuur, CKV, Beeldend tekenen)
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Maatschappijleer en MAW
 • Maatschappijkunde
 • Mediawijsheid
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Scheikunde
 • Studievaardigheden
 • Theater
 • Wiskunde

   

Om digitale communicatie tussen docenten en leerlingen te verbeteren, werkt het Montessori College Eindhoven met een elektronische leeromgeving. Op onze school heet dit SomToday

Hierop plaatst de docent relevante informatie over zijn/haar vak, zodat deze informatie overal waar een internetaansluiting beschikbaar is, door de leerlingen geraadpleegd kan worden.