Het Montessori College in het kort

Kom kennismaken met Montessori College Eindhoven.
Zelf doen

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de opvattingen van Maria Montessori. Haar uitspraak: ‘Help mij het zelf te doen’ heeft geleid tot de volgende uitgangspunten:

  • zelfstandig werken
  • zelf verantwoordelijkheid dragen
  • zelf keuzes maken
  • zelf taken plannen en werk indelen
  • samen leren

Drie verschillende brugklassen

  • Je start meteen in de havo-brugklas en doorloopt het 5-jarige traject tot aan het havo-eindexamen.
  • Je start meteen in de mavo-brugklas en doorloopt het 4-jarige traject tot aan het mavo-eindexamen.
  • Daarnaast hebben we een 2-jarige brugperiode. Daar wordt geleidelijk duidelijk of je verder gaat met het mavo- of met het havo-onderwijs. Er wordt lesgegeven op havo-niveau. Toetsen zijn op zowel mavo- als havo-niveau.

Veilige leeromgeving

Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen: dat zijn de kernwaarden van onze school. Niet alleen tussen leerlingen en medewerkers, maar ook tussen school en ouders. Zo creëren we een leeromgeving waarin de leerling zich optimaal kan ontplooien.

Kunst en cultuur

Op onze school besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur, zowel in de lessen als in projecten en activiteiten. Creatieve leerlingen kunnen bovendien deelnemen aan een ‘Montessori Spektakel’.

Kleinschalig, dus persoonlijk

Het Montessori College Eindhoven is met 800 leerlingen een kleine school. Daardoor is er ook veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van het kind.

Veel begeleiding

Dankzij keuzewerktijd kan een leerling extra begeleiding krijgen, zich verdiepen in extra leerstof, een achterstand wegwerken of alvast aan zijn huiswerk beginnen. Tijdens alternatieve werktijd kan een leerling kiezen uit een cursusaanbod op allerlei terreinen. De leerling kan ’s middags onder toezicht op school het huiswerk maken.

Mentormaatjes

Elke eerste klas wordt begeleid door 2 speciaal geselecteerde en getrainde derdejaarsleerlingen. Je kunt met hen ook gewoon lekker praten over school of andere dingen.

Dingen die het Montessori College bijzonder maken

In deze film krijg je een indruk van het Montessori College in Eindhoven.

Een dag in het leven van een brugklasser

In het filmpje hieronder krijg je een idee hoe voor jou volgend jaar een dag er uit kan gaan zien als je naar de middelbare school gaat. Om alvast in de stemming te komen!

Djim en Luna nemen jullie mee door onze school!

Door het kijken van dit filmpje krijg je een goede eerste indruk van onze school.