Ouderenquête

Uitspraken van ouders over onze school:

  • Er is aandacht voor individuele leerlingen, goed onderwijsklimaat.
  • Gebrekkige communicatie, verouderde accommodatie.
  • Het is fijn dat mijn kind het zo naar zijn zin heeft.
  • We zijn enthousiast over de aanpak en begeleiding, en over het kleinschalige.
 

Klik hier voor de resultaten van het DUO Oudertevredenheidsonderzoek.