Over het Montessori College

Het montessorionderwijs is sterk gestructureerd. Het werkt met een vast lesrooster, een planning wanneer een taak af moet zijn en een duidelijk omschreven takenpakket. Binnen een taak kunnen er tussen leerlingen tempo- en niveauverschillen ontstaan.

Het montessorionderwijs bereidt de leerling voor op een plaats in de maatschappij. Door activerend en samenwerkend leren worden leerlingen gemotiveerd en gestimuleerd om samen te werken aan een taak.

In het montessorionderwijs wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen. Verschillen in de manier van aanpak en reageren, maar ook in aard, werkwijze, mogelijkheden en tempo. Doelstelling in het montessorionderwijs is dat men van elkaar leert. Daarom worden bij sommige opdrachten vaste
groepen samengesteld van leerlingen met verschillende leerstijlen.