Decanaat

Het decanaat op het Montessori College bestaat uit de decaan (mevrouw Marijn Rongen) en lob-coach (de heer Ilker Celik). Het decanaat ondersteunt leerlingen (mavo en havo) in het maken van de profiel- en studiekeuze.

Aangeboden profielen

Op de mavo worden de volgende vier profielen aangeboden vanaf klas 4:

 • Economie
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek
 • Landbouw

Voor de havo worden vanaf klas 4 de volgende vier profielen aangeboden:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

LOB-lessen

Vanaf klas 1 worden de leerlingen voorbereid op het maken van de profiel- en studiekeuze via het volgen van lob-lessen (loopbaanoriëntatie en –begeleiding). In klas 1 tot en met 3 staat de profielkeuze centraal en vanaf klas 4 ligt de nadruk op de oriëntatie op vervolgopleidingen.

Tijdens de lob-lessen gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten gericht op:

 • ‘Wie ben ik?’
 • ‘Wat wil ik?’
 • ‘Wat kan ik?’

Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals:

 • bedrijfsexcursies
 • bedrijvenavond
 • voorlichtingsavond vervolgopleidingen
 • studievoorlichtingen door oud-leerlingen
 • stages
 • open dagen
 • meeloopdagen
 • workshops studiekeuze

Daarnaast maken we gebruik van diverse testen van Talentfocus (profielkeuzetest, studie-interessetest, persoonlijkheidstest) om het keuzeproces te ondersteunen.

Persoonlijk tijdschrift

Het lob-programma wordt in het eindexamenjaar afgesloten met een persoonlijk tijdschrift waarin het hele keuzeproces, dat resulteert in een onderbouwde studiekeuze, zichtbaar is. Naast de doorlopende lob-lessen en –activiteiten, vinden er jaarlijks gesprekken plaats met de lob-coach over de gemaakte opdrachten en ervaringen en vanaf klas 3 met de decaan over de profiel- en studiekeuze.

De decaan ondersteunt in het aanmeldproces vervolgopleidingen en informeert leerlingen en ouders over zaken rondom profielkeuze, studiekeuze, overstap mavo naar havo en havo naar vwo. Als er behoefte is aan een gesprek rondom profielkeuze, (interne) doorstroom of studiekeuze kunnen leerlingen en ouders altijd contact opnemen met de decaan.

Doorstroomcoach vo-mbo

Voor klas 4 mavo fungeert de decaan als doorstroomcoach voortgezet onderwijs, in samenwerking met een doorstroomcoach vanuit het mbo voor de leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de overstap van het voortgezet onderwijs naar het mbo. Deze begeleiding start in klas 4 en kan doorlopen tot in het eerste half jaar op het mbo. De ondersteuning bestaat onder andere uit studiekeuzebegeleiding, warme overstap richting het mbo en praktische ondersteuning. Bekijk het filmpje voor meer informatie.

Contactgegevens decaan

mevr. Marijn Rongen
m.rongen@mc-eindhoven.nl

Handige websites