Identiteit en missie

Het Montessori College biedt voortgezet onderwijs aan op Montessori grondslag. Speerpunten daarin zijn:

  • respect
  • gelijkwaardigheid
  • vertrouwen

De school biedt een leeromgeving, waarin de leerling begeleid wordt bij zijn persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Het Montessori College biedt onderwijs op 2 verschillende niveaus:

  • mavo
  • havo

 

Brugperiode

Er is een tweejarige brugperiode, waarin we twee niveaus aanbieden. In die periode wordt duidelijk of je verder gaat op havo- of op mavo-niveau.

Veel mogelijkheden

Onze school is onderdeel van het Summa College, een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs, volwasseneneducatie en voortgezet onderwijs. De school kan van de mogelijkheden voor het beroepsonderwijs binnen het Summa College gebruik maken. Meer mogelijkheden dus voor oriëntatie, beroepskeuze en een goede aansluiting.

Veilige leeromgeving

De school kenmerkt zich door grote openheid, respect en wederzijds vertrouwen. Deze vormen het uitgangspunt voor de relatie tussen leerlingen en medewerkers, tussen de school en de ouders en voor het creëren van een veilige leeromgeving.

Een keus voor het Montessori College is dus met recht een keus voor kwaliteit en persoonlijke aandacht.