Startdatum Einddatum Title
12/12/2022 12/12/2022 Vergadering ouderrraad (vanaf 19.30 uur)
14/12/2022 14/12/2022 Deadline inschrijving herkansingen klas 3
20/12/2022 20/12/2022 Uitreiking 1e rapport
20/12/2022 20/12/2022 Herkansingsmoment klas 3
23/12/2022 23/12/2022 Eindejaarsactiviteit
26/12/2022 06/01/2023 Kerstvakantie
12/01/2023 12/01/2023 Voorlichtingsavond vervolgonderwijs voor 3 mavo
15/01/2023 15/01/2023 Open dag (van 11.00 – 15.00 uur)
16/01/2023 23/01/2023 Toetsblok 2 4M 4H en Toetsblok 6 5H
17/01/2023 17/01/2023 Ouderavond 10-minutengesprek (van 16.00 – 21.00 uur)
31/01/2023 31/01/2023 Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur i.v.m. sectie ontwikkeling
01/02/2023 01/02/2023 Deadline inschrijvingen herkansingen klas 4 en 5
01/02/2023 01/02/2023 Bèta tournament
06/02/2023 06/02/2023 Vergadering ouderraad (vanaf 19.30 uur)
07/02/2023 07/02/2023 Herkansingsmoment klas 4 en 5
07/02/2023 07/02/2023 Inloop informatie avond instromers Havo 4 (van 17.00 – 19.30 uur)
20/02/2023 24/02/2023 Voorjaarsvakantie
06/03/2023 06/03/2023 Aanmelden eersteklassers (van 16.00 – 20.00 uur)
07/03/2023 07/03/2023 Aanmelden eersteklassers (van 16.00 – 20.00 uur)
08/03/2023 08/03/2023 Aanmelden eersteklassers (van 16.00 – 20.00 uur)
20/03/2023 27/03/2023 Toetsblok 3 4M 4H en Toetsblok 7 5H
03/04/2023 06/04/2023 Examentraining
05/04/2023 05/04/2023 Deadline inschrijven herkansingen klas 3-4-5
07/04/2023 07/04/2023 Goede vrijdag, leerlingen vrij
10/04/2023 10/04/2023 Tweede Paasdag, vrije dag
11/04/2023 11/04/2023 Uitreiking 2e rapport
12/04/2023 12/04/2023 Herkansingsmoment klas 3-4-5
18/04/2023 18/04/2023 Ouderavond 10-minutengesprek (van 16.00 – 21.00 uur)
19/04/2023 19/04/2023 Examenmededelingen en uitreiking cijferlijst M4 en H5
21/04/2023 21/04/2023 Laatste lesdag M4 en H5
24/04/2023 05/05/2023 Meivakantie
08/05/2023 10/05/2023 Cito toetsen klas 1 t/m 3 (lesuur 1 en 2)
11/05/2023 26/05/2023 Centraal examen
15/05/2023 15/05/2023 Vergadering ouderraad (vanaf 19.30 uur)
18/05/2023 18/05/2023 Hemelvaart, leerlingen vrij
29/05/2023 29/05/2023 Tweede Pinksterdag, vrije dag
01/06/2023 01/06/2023 Leerlingen vrij vanaf 12.30 uur i.v.m. sectie ontwikkelmiddag
13/06/2023 13/06/2023 Galafeest examinandi
14/06/2023 14/06/2023 Bekendmaking normering CE tijdvak 1
19/06/2023 19/06/2023 Start centrale examens 2e tijdvak
23/06/2023 23/06/2023 Leerlingen vrij i.v.m. personeelsuitstapje
26/06/2023 04/07/2023 Toetsblok alle klassen
28/06/2023 28/06/2023 Kennismaking nieuwe brugklassers
30/06/2023 30/06/2023 Bekendmaking normering CE tijdvak 2
05/07/2023 05/07/2023 Inhaalmoment toetsweek (vanaf 08.30 uur)
07/07/2023 07/07/2023 Deadline inschrijven herkansingen klas 3M/3H/4H
07/07/2023 07/07/2023 Montessoridag en schoolfeest (onder voorbehoud)
10/07/2023 10/07/2023 Herkansingen klas 3M/3H/4H
10/07/2023 10/07/2023 Boeken inleveren alle klassen volgens tijdschema
13/07/2023 13/07/2023 Uitreiking rapport 3, kluissleutels inleveren
14/07/2023 14/07/2023 Afsluiting schooljaar
15/07/2023 27/08/2023 Zomervakantie