Kwaliteit

Het Montessori College Eindhoven streeft naar de hoogste kwaliteit van onderwijs. Het Montessori College Eindhoven is een onderdeel van het Summa College.

Eén BRIN-nummer

Binnen het voortgezet onderwijs van het Summa College zijn verschillende vormen van voortgezet onderwijs ondergebracht onder één BRIN-nummer. Dit zijn onder andere:

  • VOAT (voortgezet onderwijs voor anderstaligen)
  • Vavo (voortgezet algemeen volwassenen onderwijs)
  • een reboundvoorziening.

Montessori College op de kaart

Om deze reden tonen de cijfers op de door de Inspectie van het Onderwijs uitgebrachte Opbrengstenkaart niet alleen de gegevens van het Montessori College Eindhoven, maar ook die van de bovengenoemde afdelingen.

Veel gegevens van het Montessori College vindt u op de website www.scholenopdekaart.nl.