Leerlingenraad

Het Montessori College Eindhoven kent een leerlingenraad die de schakel vormt tussen wensen, gedachten en ideeën van leerlingen en de schoolleiding. Zij vergaderen 1x per vier weken.

Leerzaam voor leerlingen

Door actief deel te nemen aan de leerlingenraad kan men leren hoe dingen aangepakt en georganiseerd moeten worden en hoe men iets kan presenteren. Dat alles met het doel de school prettig, gezellig en leefbaar te houden.

Aanmelden voor de leerlingenraad

Ieder schooljaar zijn er leerlingen, die de school verlaten en soms zitten daar ook leden van de leerlingenraad bij. Meld je daarom aan als jij ook actief wilt zijn. Aanmelden via de leerlingencoördinator, of schrijf een briefje aan de voorzitter van de leerlingenraad. De leerlingenraad heeft een brievenbus/postvak op de administratie.

Je kunt natuurlijk altijd een e-mail sturen aan: mce.leerlingenraad@gmail.com.