Organisatie

Managementteam

De organisatie van het Montessori College Eindhoven is als volgt opgebouwd:

 • directeur
 • vier teamleiders

Zij geven leiding aan respectievelijk:

 • onderbouw (leerjaar 1 en 2, met uitzondering van 2 mavo)
 • mavo (leerjaar 2, 3 en 4)
 • havo bovenbouw (leerjaar 3-4-5)
 • ondersteuning (onderwijsassistenten, decaan e.d.)

Samen vormen de directeur en de teamleiders het managementteam, dat wekelijks samenkomt voor overleg.

Onderwijsproces

Het onderwijsproces wordt verder nog ondersteund door:

 • Een decaan
 • Een ondersteuningscoördinator
 • Zorgcoaches
 • Begeleiders passend onderwijs
 • Een orthopedagoog
 • Vertrouwenspersonen
 • Onderwijsassistenten
 • Administratieve medewerkers
 • Een SLS-medewerkster
 • Een examencoördinator
 • Roostermakers
 • Conciërges

Onderwijsbeleidsoverleg

Naast de plenaire bijeenkomsten waarbij het voltallige team aanwezig is, vindt er meerdere malen per schooljaar zogenaamd onderwijsbeleidsoverleg plaats, waaraan van elke sectie een vertegenwoordiger deelneemt. Daarbuiten overlegt elke vaksectie vanzelfsprekend onderling over het eigen vakgebied.

Elke periode worden de leerlingen besproken door de gezamenlijke docenten van die klas.

Onderdeel van het Summa College

Het Montessori College Eindhoven is onderdeel van het Summa College. Lees hier onze integriteitscode.