Over ons

Het Montessori College Eindhoven biedt havo- en mavo-opleidingen aan op basis van de uitgangspunten van Maria Montessori. Onze school biedt een leeromgeving waarin de leerling begeleid wordt bij zijn persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Help mij het zelf te doen

Het onderwijs op onze school is gebaseerd op de opvattingen van Maria Montessori. Haar uitspraak “Help mij het zelf te doen” vormt de leidraad voor de manier waarop wij het onderwijs verzorgen.

Meedenken en meedoen

Het Montessori College Eindhoven vindt het belangrijk dat ouders actief betrokken zijn bij het onderwijs aan hun kind. Onze Ouderraad vergadert eens per 5 weken op maandagavond met het MT van de school.

Hebt u interesse om deel te nemen aan de Ouderraad, stuur dan een mail naar ouderraad@mc-eindhoven.nl.