Decanaat

Het decanaat op het Montessori College bestaat uit de decaan (mevrouw Marijn Rongen) en lob-coach (de heer Ilker Celik).

Het decanaat ondersteunt leerlingen (mavo en havo) in het maken van de profiel- en studiekeuze.

Op de mavo worden de volgende vier profielen aangeboden vanaf klas 4:

  • Economie
  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Landbouw

Voor de havo worden vanaf klas 4 de volgende vier profielen aangeboden:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek

Vanaf klas 1 worden de leerlingen voorbereid op het maken van de profiel- en studiekeuze middels het volgen van lob(loopbaanoriëntatie en –begeleiding)-lessen. In klas 1 tot en met 3 staat de profielkeuze centraal en vanaf klas 4 ligt de nadruk op de oriëntatie op vervolgopleidingen.
Tijdens de lob-lessen gaan de leerlingen aan de slag met opdrachten gericht op ‘Wie ben ik?’ ‘Wat wil ik?’ en ‘Wat kan ik?’. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd zoals bedrijfsexcursies, bedrijvenavond, voorlichtingsavond vervolgopleidingen, studievoorlichtingen door oudleerlingen, stages, open dagen, meeloopdagen, workshops studiekeuze. Daarnaast maken we gebruik van diverse testen van Talentfocus (profielkeuzetest, studie-interessetest, persoonlijkheidstest) om het keuzeproces te ondersteunen.
Het lob-programma wordt in het eindexamenjaar afgesloten met een persoonlijk tijdschrift waarin het hele keuzeproces – dat resulteert in een onderbouwde studiekeuze – zichtbaar is.

Naast de doorlopende lob-lessen en –activiteiten, vinden er jaarlijks gesprekken plaats met de lob-coach over de gemaakte opdrachten en ervaringen en vanaf klas 3 met de decaan over de profiel- en studiekeuze.

De decaan ondersteunt in het aanmeldproces vervolgopleidingen en informeert leerlingen en ouders over zaken rondom profielkeuze, studiekeuze, overstap mavo naar havo en havo naar vwo.
Indien er behoefte is aan een gesprek rondom profielkeuze, (interne) doorstroom, studiekeuze kunnen leerlingen en ouders altijd contact opnemen.

Doorstroomcoach vo-mbo
Voor klas 4 mavo fungeert de decaan als doorstroomcoach vo in samenwerking met een doorstroomcoach vanuit het mbo voor de leerlingen die extra ondersteuning kunnen gebruiken in de overstap van het vo naar het mbo. Deze begeleiding start in klas 4 en kan doorlopen tot in het eerste half jaar op het mbo. De ondersteuning bestaat onder andere uit studiekeuzebegeleiding, warme overstap richting het mbo en praktische ondersteuning.

Meer informatie is terug te vinden in dit filmpje.

 

 

Contactgegevens decaan: mevr. Marijn Rongen, m.rongen@mc-eindhoven.nl

 

Handige websites:


https://www.kiesmbo.nl/                  (mbo)
https://www.studiekeuze123.nl/       (hbo/wo)
https://www.wilweg.nl/                     (tussenjaar)
https://weblog.wur.nl/studiekeuzekind/        (voor ouders)
https://duo.nl/webinar/                                 (webinar studiefinanciering) 

 

Marijn Rongen - schooldecaan