Organisatie

De organisatie van het Montessori College Eindhoven is als volgt opgebouwd:

De directeur wordt ondersteund door vier teamleiders. Zij geven leiding aan respectievelijk onderbouw (leerjaar 1 en 2, met uitzondering van 2 mavo), mavo (leerjaar 2, 3 en 4),  havo bovenbouw (leerjaar 3-4-5) en ondersteuning (onderwijsassistenten, decaan e.d.). Samen vormen zij het managementteam, dat wekelijks samenkomt voor overleg.

Het onderwijsproces wordt verder nog ondersteund door:

 • Een decaan;
 • Een zorgcoördinator;
 • Zorgcoaches;
 • Begeleiders passend onderwijs;
 • Vertrouwenspersonen;
 • Onderwijsassistenten;
 • Administratieve medewerkers;
 • Sls-medewerkster;
 • Een examencoördinator;
 • Een roostermaker;
 • Conciërges.

   

Naast de plenaire bijeenkomsten waarbij het voltallige team aanwezig is, vindt er meerdere malen per schooljaar zgn. onderwijsbeleidsoverleg plaats waaraan van elke sectie een vertegenwoordiger deelneemt. Daarbuiten overlegt elke vaksectie vanzelfsprekend onderling over het eigen vakgebied.

Elke periode worden de leerlingen besproken door de gezamenlijke docenten van die klas.