Paarse Vrijdag

Hoe belangrijk het is om iedereen voor te lichten over de vermeende verschillen tussen mensen wordt in de media telkens pijnlijk duidelijk. Onjuiste aannames door politici, geweld tegen de LHBTIQ+ gemeenschap, discriminatie op basis van huidskleur of geloof, wekelijks zien we dit terugkomen. 
Op het Montessori College willen wij onze leerlingen klaarstomen als wereldburgers en het zit in ons DNA om iedereen in hun waarde te laten. Om dit gevoel en deze houding te vergroten gaan wij de komende periode aan de slag met het thema diversiteit.
Enkele weken geleden mochten de tweedeklassers luisteren en participeren in gastlessen van het COC. Ook was er een week met extra aandacht voor eenzaamheid, depressie, angst en eetstoornissen. 
De komende tijd gaan we dit nog verder uitbouwen en komt nog meer aandacht voor LHBTIQ+, discriminatie en inclusie tijdens verschillende lessen en activiteiten.

Op Paarse Vrijdag sluiten wij deze periode af met de onthulling van een Regenboog-zebrapad, hét symbool voor diversiteit. 

Facebook
Twitter
Email