Van maandag 2 oktober t/m vrijdag 13 oktober houden we op school een goede doelenactie: Een statiegeldactie!

Ieder jaar organiseert het MCE leuke activiteiten voor de leerlingen. Deze activiteiten betalen we uit de ouderbijdrage. Sinds twee jaar is dit een vrijwillige ouderbijdrage. Bijna gelijktijdig zagen we in de media dat de armoede toenam. De terugloop van de betalingen gaat dan ook hand in hand met het feit dat ouders keuzes moeten maken en dan is een uitje met school misschien wel het laatste waar zij aan kunnen denken.

Tijdens de kleine en de grote pauze kunnen (lege) flesjes en (lege) blikjes gedoneerd worden en mogen onze leerlingen deze in een zak die speciaal bestemd is voor hun klas, stoppen. Het geld wat we hierdoor inzamelen wordt gebruikt wanneer er Montessori-onderwijsverrijkende activiteiten georganiseerd worden. Zo kunnen we er (hopelijk) voor zorgen dat we onze activiteiten door kunnen laten gaan, ook wanneer niet alle ouders de ouderbijdrage kunnen betalen.

Voor de klas die de meeste (lege) flesjes/(lege) blikjes ophaalt en dus het hoogste bedrag aan statiegeld verzameld heeft, is er een prijs. Dus: Inzamelen maar!