Het afgelopen jaar hebben we als Montessori College Eindhoven hard gewerkt om onze scholengemeenschap (vmbo/havo) uit te breiden met vwo. Mede dankzij uw steun voldeden we glansrijk aan de criteria voor een dergelijke licentie.

Maar liefst 245 zogeheten ouderverklaringen werden ingediend bij de rijksdienst DUO, die de aanvraag afhandelt. We zijn heel blij met de brede steun, omdat we sinds 2014 proberen een vwo-licentie te krijgen.

Uit gesprekken met de Onderwijsinspectie is gebleken dat onze aanvraag goed was voorbereid. Op zes belangrijke punten – onder meer burgerschapsonderwijs, ondersteuningen van leerlingen die extra steun nodig hebben en inrichting van de onderwijstijd – kregen we een goede beoordeling.

Afgewezen

Ondanks alle steun en de goede voorbereiding, heeft het ministerie van OC&W vandaag de aanvraag afgewezen. Als reden wordt genoemd dat vwo niet mogelijk is aan een verticale scholengemeenschap. Dat is een organisatie die bestaat uit een mbo-instelling en één of meer scholen voor voortgezet onderwijs. En het Montessori College Eindhoven vormt samen met het Summa College een verticale scholengemeenschap. Die uitsluitingsgrond blijkt in de wet vastgelegd.

We laten ons echter niet uit het veld slaan. Er is behoefte aan vwo-onderwijs aan het MCE en we gaan er ons best voor doen dat mogelijk te maken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.