Totally Traffic

Verkeerslessen in de brugklas


Verkeersveiligheid is van levensbelang! Fietsers zijn een kwetsbare groep in het verkeer. In de leeftijd 12-17 jaar is een grote piek in het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers. Daarom besteedt het Montessori College Eindhoven hier de noodzakelijke aandacht aan.

Onze leerlingen krijgen met enige regelmaat verkeerslessen. Het doel hiervan is het vergroten van hun verkeersveiligheid. Tijdens de lessen gaat het om bewustwording (van het eigen gedrag en het gedrag van anderen in het verkeer), ervaren (hoe leerlingen kunnen bijdragen aan verkeersveiligheid) en kennis opdoen (noodzakelijk om verkeersveiliger gedrag te kunnen laten zien). Modules die aan bod komen zijn “school-thuisroute” en “rijden in groepen”.

P.S. Wilt u meer weten over verkeersveiligheid? Kijk eens op www.veiligverkeernederland.nl, www.fietsersbond.nl, www.totallytraffic.nl of www.vraaghetdepolitie.nl.       

Facebook
Twitter
Email