Het is voor veel leerlingen van het Montessori College een iconisch beeld. Het zweefvliegtuig dat jarenlang boven hun hoofd heeft gehangen in de kantine. Het vliegtuig is na al die jaren eindelijk geland en krijgt een nieuwe bestemming! ✈️

Het Montessori College wordt de komende maanden rigoureus verbouwd. In de praktijk komt dat neer op het compleet strippen van de oudbouw waarbij alleen het karkas nog overeind blijft. Aan de voorkant van het schoolgebouw wordt een stuk aangebouwd richting park. Verder gaat de school ook ‘de grond in’. Er komt een fietsenkelder zodat op het huidige schoolplein aan de achterkant van het gebouw meer ruimte komt voor een groene omgeving en de schoolmoestuin.

De aula aan de zijkant van de school wordt ook helemaal gesloopt, daarvoor in de plaats komen extra nieuwe lesruimtes over drie verdiepingen. Dat betekende ook dat in het nieuwe pand geen plaats meer is voor het zweefvliegtuig. Afgelopen week is het gevaarte van het plafond gehaald en zal het een mooie plek krijgen binnen ‘Venlo Eindhoven ZweegvliegtuigClub’.