Voor nieuwe leerlingen

Respect, gelijkwaardigheid en vertrouwen; dat zijn de kernwaarden van onze school. Ze vormen het uitgangspunt voor de relatie tussen leerlingen en medewerkers, en tussen de school en de ouders.

Zo kunnen we samen een veilige leeromgeving creëren, waarin de  leerling wordt begeleid bij zijn of haar persoonlijke ontwikkeling naar zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

Op onze school besteden we veel aandacht aan kunst en cultuur, zowel in de lessen als in projecten en activiteiten. Cultuur is de inspiratiebron voor het leren. Leerlingen die hun creativiteit extra willen ontwikkelen, kunnen deelnemen aan de ‘kunstklas’.

Welke niveaus hebben we?

Montessori College Eindhoven biedt een mavo/havo brugperiode van 2 jaar, waarin de leerlingen les krijgen op havoniveau. Op onze school hebben we ook de mogelijkheid om meteen te starten in een mavo- of een havobrugklas.

Werken volgens principes Maria Montessori

Uitgangspunt is dat een kind een natuurlijke, noodzakelijke drang tot zelfontplooiing heeft. Opvoeding en onderwijs moeten oog hebben voor de behoeften van het kind en daarop inspelen door de juiste omgeving en materialen te bieden.

Maak kennis met het Montessori College Eindhoven

Hoe ziet onze school eruit, hoe is de sfeer, hoe zien de lokalen eruit? Is de school niet te groot of juist te klein? Om een beeld te krijgen van onze school organiseren we proeflessen, informatieavonden voor ouders/verzorgers en een Open Dag. Hopelijk zien we je bij één van deze evenementen.

Extra open dag 15 januari 2023

Terugblik Open dag

Onze deuren stonden open op 16 oktober.

Lees meer >

Reis naar Bayeux

Samen met onze leerlingen hebben wij een onvergetelijk reis gemaakt naar een gebied waar velen het leven hebben gelaten om Europa te bevrijden.

Lees meer >