Aanmelden bij Montessori College Eindhoven

Aanmelden voor leerjaar 1

U kunt uw kind via deze website digitaal aanmelden tussen 25 maart 2024 en 31 maart 2024.

De aanmelding op een middelbare school is een bijzonder moment voor een kind. Omdat de leerlingen op onze school centraal staan, vinden wij het heel belangrijk om hier aandacht aan te geven.  Daarom voeren wij  met elk kind een aanmeldingsgesprek. Bij de digitale aanmelding kunt u meteen een keuze maken voor een datum voor een aanmeldingsgesprek.

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze administratie. Dat kan via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00.

Ook als je kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, waarover je een gesprek wilt, kun je via de administratie een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator.

 

Overstappen naar 4 havo na het behalen van je diploma vmbo-t/mavo

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière. Gelukkig hebben wij voor komend schooljaar nog voldoende mogelijkheden voor leerlingen die bij ons willen instromen.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen en de docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.