Aanmelden bij Montessori College Eindhoven

Aanmelden voor leerjaar 1

De aanmeldingsdagen voor het schooljaar 2023-2024 vonden plaats op 6, 7 en 8 maart 2023.

De aanmelding op een middelbare school is een bijzonder moment voor een kind. Omdat de leerlingen op onze school centraal staan, vinden wij het heel belangrijk om hier aandacht aan te geven.  Daarom voeren wij met elk kind een aanmeldingsgesprek.

 

Is uw kind uitgeloot bij een andere school?

Als uw kind is uitgeloot op een andere school, dan kunt u uw kind alsnog aanmelden. We vragen u om een e-mail te sturen naar de administratie: SMAdmi@mc-eindhoven.nl. U kunt dan de naam van uw kind, het advies van de basisschool en uw telefoonnummer doorgeven. U ontvangt dan op korte termijn via de mail nadere informatie.

Wij zijn een school voor mavo en havo, dus wij kunnen alleen leerlingen aannemen die minimaal een vmbo-t advies hebben.

 

Aanmelden na aangepast advies

Op basis van het advies van de basisschool is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen, de uitslag wordt medio mei bekendgemaakt. Deze uitslag geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.

Voor kinderen die al bij ons zijn toegelaten

Als het schooladvies van uw kind is aangepast, dan geeft de basisschool dit in LDOS aan. Als u graag wilt dat uw kind op een hoger niveau wordt geplaatst dan kunt u dit op 24 of 25 mei telefonisch doorgeven aan onze administratie.

Voor kinderen die nog niet bij ons zijn aangemeld

Als het advies van uw kind is aangepast en u uw kind alsnog bij ons wilt aanmelden dan kunt u op 24 of 25 mei telefonisch contact opnemen met onze administratie. Zij zullen dan een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Ook hier geldt dat de basisschool het advies in LDOS moet hebben aangepast.

 

Aanmelden voor leerjaar 2 t/m 4

De aanmelddagen voor leerjaar 2 t/m 4 zijn op 24 en 25 mei, binnenkort volgt hier meer informatie over.

 

Informatie over instromen op onze school

We kunnen ons voorstellen dat u eerst wilt weten of het Montessori College bij uw kind past en dat u meer wilt weten over onze school.

Daarom organiseren wij op 5 april van 17:00 uur tot 19:30 uur een inloopbijeenkomst. Als u hierin geïnteresseerd bent, wilt u dit dan laten weten via deze link? Dan weten wij hoeveel belangstellenden we kunnen verwachten.

 

Overstappen naar 4 havo na het behalen van je diploma vmbo-t/mavo

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen en de docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.

 

 

Nog vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met onze administratie. Dat kan via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00.

Ook als je kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, waarover je vooraf een gesprek wilt, kun je via de administratie een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator.