Aanmelden bij Montessori College Eindhoven

Aanmelden voor leerjaar 1

De aanmeldingen voor leerjaar 1 gaan voortaan nét even anders dan we de afgelopen jaren gewend waren. Alle middelbare scholen in Eindhoven en omstreken gaan namelijk in de aanmeldingsweek van 25 t/m 31 maart gebruik maken van een centraal systeem voor de aanmeldingen (LDOS).

In deze brochure vind je alles wat je moet weten over het aanmelden.

  • Als je van de basisschool een VMBO-g/t-advies hebt gekregen, kun je je bij ons aanmelden voor de MAVO.
  • Als je basisschooladvies VMBO-t/ HAVO is, kun je je aanmelden voor onze gemengde brugklas.
  • Als je advies HAVO of hoger is, kun je je aanmelden voor de gemengde brugklas of voor havo 1.

Wij vinden het belangrijk om met alle kinderen die zich voor onze school aanmelden een gesprek te voeren. Vanaf 18 maart kun je hier digitaal een afspraak plannen voor een gesprek. Deze link staat open tot 8 april 12:00 uur.

Daarnaast meld je je kind in de centrale aanmeldweek – van 25 t/m 31 maart – aan via LDOS (als je kind in Eindhoven of omgeving op de middelbare school zit).  Een handleiding vind je hier.

 

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met onze administratie via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00

Ook als je kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft (geen dyslexie), waarover je voor de aanmeldingsweek een gesprek wilt, kun je via de administratie een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator.

Aanmelden voor klas 2 en hoger

Wil je bij ons instromen in klas 2 of hoger?  Dan kun je je aanmelden in de week van 20 tot en met 24 mei. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie over de beschikbare plaatsen en de manier van aanmelden.

We kunnen ons voorstellen dat je vooraf informatie wilt hebben over onze school. Daarom staan wij op maandag 13 mei klaar om je vragen hierover te beantwoorden. Interesse? Dan kun je hier een digitale afspraak maken.

Heb je vragen?

Neem dan contact op met onze administratie via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00

Overstappen naar 4 havo na het behalen van je diploma vmbo-t/mavo

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière. Gelukkig hebben wij voor komend schooljaar nog voldoende mogelijkheden voor leerlingen die bij ons willen instromen.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen en de docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met onze administratie via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00