Aanmelden bij Montessori College Eindhoven

Aanmelden

Voor het schooljaar 2024-2025 is de periode voor klas 1 t/m 3 verstreken.

 

Overstappen naar 4 havo na het behalen van je diploma vmbo-t/mavo

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière. Gelukkig hebben wij voor komend schooljaar nog voldoende mogelijkheden voor leerlingen die bij ons willen instromen.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen en de docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.

 

Wil je meer informatie?

Neem dan contact op met onze administratie via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00