Aanmelden bij Montessori College Eindhoven

Aanmelden voor schooljaar 2023-2024

Onze aanmeldingsdagen voor het schooljaar 2023-2024 zijn op 6 en 7 maart 2023.

Aanmelden leerjaar 2 t/m 4

Zit je momenteel in 4 mavo en wil je via de havo naar het vervolgonderwijs? Ben je een leerling die op een zelfstandige wijze tot goede leerprestaties komt? Dan kan 4 havo op het Montessori College een vervolgstap zijn in je schoolcarrière.

Om je overstap naar 4 havo succesvol te laten verlopen, hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld. Voor leerlingen zonder extra vak geldt het volgende:

  • Je hebt je mavo-diploma behaald;
  • Je hebt een positief advies van de docenten 4 mavo gekregen en de docenten spreken het vertrouwen uit in je capaciteiten met het oog op een havo-traject;
  • Maximaal eenmaal het cijfer 5.0 bij de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde;
  • Je bent gemotiveerd en kan je keuze voor het Montessori-onderwijs onderbouwen;
  • Leerlingen met een 7.0 gemiddeld of hoger voor SE/CE gecombineerd worden, los van bovenstaande punten, geplaatst.
  • Het gekozen profiel moet passen binnen de clusterlijnen van onze school.
  • Er is plaats in 4 havo. Bij onvoldoende plaatsingsruimte krijgen intern doorstromende leerlingen van het Montessori College voorrang.

Wil je in aanmerking komen voor een plaats in een van de genoemde leerjaren, stuur vóór 25 mei een e-mail naar algemeen@mc-eindhoven.nl met je gegevens.

Op 7 februari organiseren we van 17.00 – 19.30 uur een inloopbijeenkomst waar je alle vragen kunt stellen over het instromen op onze school.

Informatie over het instromen in leerjaar 2 en 3 voor schooljaar 2023-2024 volgt.

Aanmelden na aangepast advies

Op basis van het advies van de basisschool is uw kind aangemeld op een vervolgschool. In april wordt de verplichte eindtoets afgenomen, de uitslag wordt medio mei bekendgemaakt. Deze uitslag geeft een score aan met een daarbij behorend onderwijsniveau.

Als dit onderwijsniveau hoger is dan het schooladvies, dan zal de basisschool heroverwegen of het schooladvies wordt herzien. De basisschool kan dan besluiten om het oorspronkelijke advies te handhaven of om het naar boven bij te stellen. De basisschool is dus niet verplicht om het advies bij te stellen, maar ze moet daar wel over nadenken.

Voor kinderen die al bij ons zijn toegelaten

Als het schooladvies van uw kind is aangepast, dan geeft de basisschool dit in LDOS aan. Als u graag wilt dat uw kind op een hoger niveau wordt geplaatst dan kunt u dit op 24 of 25 mei telefonisch doorgeven aan onze administratie.

Voor kinderen die nog niet bij ons zijn aangemeld

Als het advies van uw kind is aangepast en u uw kind alsnog bij ons wilt aanmelden dan kunt u op 24 of 25 mei telefonisch contact opnemen met onze administratie. Zij zullen dan een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Ook hier geldt dat de basisschool het advies in LDOS moet hebben aangepast.

Een uitgebreide toelichting vindt u op de website van Stichting Regionaal Samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs Eindhoven en Kempenland.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze administratie. Dat kan via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00. Ook als uw kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, waarover u vooraf een gesprek wilt, kunt u via de administratie een afspraak maken met onze ondersteuningscoördinator.