VWO en het MCE

Met ingang van schooljaar 2023/2024 biedt het Montessori College de mogelijkheid om na het behalen van het HAVO-diploma, door te gaan voor het VWO-diploma op het Ster College.

 

Het Ster College is net als het Montessori College een onderdeel van het Summa College en binnen deze samenwerking is het eenvoudig om door te stromen naar het VWO van het Ster College VAVO. Onder bepaalde omstandigheden is er zelfs de mogelijkheid om het VWO-diploma in één schooljaar te behalen.

Voordelen van interne doorstroom zijn de doorlopende leerlijn en warme overdracht en het blijven op dezelfde campus aan de Limburglaan.

 

Er zijn drie trajecten mogelijk om na het behalen van een HAVO-diploma op het MCE door te stromen naar het VAVO op het Ster College voor een VWO-diploma:

 

  • Reguliere doorstroom naar het VAVO voor 18+ leerlingen.

Als een leerling 18 jaar oud is op 1 augustus van het nieuwe schooljaar dient er lesgeld en boekengeld betaald te worden.

 

  • Instroom op het VAVO voor leerlingen die 17 jaar zijn, maar 18 jaar worden voor de start van de Centrale Examens.

Als een leerling 17 jaar is op 1 augustus van het nieuwe jaar, maar 18 jaar wordt voor de start van de Centrale examens hoeft er geen lesgeld, maar wel boekengeld betaald te worden.

 

  • Instroom op het VAVO voor leerlingen die 16 jaar zijn

Als een leerling 16 jaar is hoeft er geen lesgeld, maar wel boekengeld betaald te worden. Dit betekent ook dat het VWO niet in één schooljaar afgerond kan worden omdat een leerling 18 jaar moet zijn voor de start van de Centrale Examens.

 

Sinds de wet doorstroomrecht vmbo-havo-vwo is een extra vak op HAVO niet meer verplicht als voorwaarde om door te stromen naar het VWO, maar dit is wel aan te raden. Dit omdat er bij het eindexamen VWO wordt geëxamineerd in 8 vakken, i.p.v. 7 vakken op de HAVO. Op het Montessori College kan er een extra vak worden gekozen op HAVO, mits het roostertechnisch mogelijk is.

 

Heeft u behoefte aan meer informatie?

Neem dan contact op met onze decaan, Marijn Rongen, of teamleider HAVO bovenbouw, Halit Arikan. Dat kan via algemeen@mc-eindhoven.nl of 040 – 269 43 00.