Hoofd, hart en handen

Montessori-onderwijs biedt een bredere vorming aan dan alleen gericht op cognitieve doelen.

 

 

Leren keuzes maken

Het is een voorwaarde voor de ontwikkeling van de zelfstandigheid dat leerlingen leren om keuzes te maken.

 

 

Leren reflecteren

Reflectie vormt voor de leerkracht en leerlingen de basis voor handelen om vast te stellen waar een leerling staat in zijn of haar ontwikkeling.

 

 

Leren als een sociaal proces

Leerlingen zijn in de leeftijdsfase van het voortgezet onderwijs erg gericht op het sociaal functioneren met leeftijdsgenoten. Het van en met elkaar leren is een belangrijke karakteristiek van vmo-scholen (Vo Montessori).

Samenhang in leerstofaanbod

De toekomstnota geeft aan dat leerlingen werkelijkheidsgebieden moeten onderzoeken. Daarmee worden de grenzen tussen de traditionele vakken overschreden.

Binnen en buiten school leren

Het leren van bekwaamheden en het verwerven van een maatschappelijke rol vindt binnen en buiten school plaats. Analoog aan de ‘oefeningen voor het dagelijks leven ’van de montessori basisschool, schenken vmo-scholen aandacht aan oefeningen voor het maatschappelijk leven.