Dagindeling

Het schoolgebouw is voor leerlingen geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur. Soms wordt in verband met vergaderingen een verkort lesrooster gehanteerd. In dat geval duurt elk lesuur 30 minuten, in plaats van 45 minuten.

Regulier lesrooster

Lesuur Lestijd
1e lesuur 08.30 – 09.15 uur
2e lesuur 09.15 – 10.00 uur
pauze 10.00 – 10.15 uur
3e lesuur 10.15 – 11.00 uur
4e lesuur 11.00 – 11.45 uur
5e lesuur 11.45 – 12.30 uur
pauze 12.30 – 13.00 uur
6e lesuur 13.00 – 13.45 uur
7e lesuur 13.45 – 14.30 uur
8e lesuur 14.30 – 15.15 uur
pauze 15.15 – 15.30 uur *
9e lesuur 15.30 – 16.15 uur
10e lesuur 16.15 – 17.00 uur

* De docent kan (eventueel na overleg met de klas) besluiten niet te pauzeren. De laatste les eindigt dan om 16.45 uur.


Verkort lesrooster

Lesuur Lestijd
1e lesuur 08.30 – 09.00 uur
2e lesuur 09.00 – 09.30 uur
pauze 09.30 – 09.45 uur
3e lesuur 09.45 – 10.15 uur
4e lesuur 10.15 – 10.45 uur
5e lesuur 10.45 – 11.15 uur
pauze 11.15 – 11.45 uur
6e lesuur 11.45 – 12.15 uur
7e lesuur 12.15 – 12.45 uur
8e lesuur 12.45 – 13.15 uur
pauze 13.15 – 13.30 uur **
9e lesuur 13.30 – 14.00 uur
10e lesuur 14.00 – 14.30 uur

** De docent kan (eventueel na overleg met de klas) besluiten niet te pauzeren. De laatste les eindigt dan om 14.15 uur.