Havo

De havo-opleiding duurt 5 jaar. Tot en met het 3e leerjaar (fase 1) volgen alle leerlingen dezelfde vakken. Leerjaar 4 en 5 van de havo vormen fase 2. Deelname aan fase 2 betekent kiezen voor een profiel, dat voorbereidt op een sector in het Hoger Beroepsonderwijs (hbo).

Profielkeuzes

De profielen waaruit gekozen kan worden zijn:

  • Cultuur en Maatschappij
  • Economie en Maatschappij
  • Natuur en Gezondheid
  • Natuur en Techniek

Vakkenpakket per profiel

Bij elk profiel hoort een vakkenpakket dat bestaat uit:

  • een gemeenschappelijk deel, dat voor elke leerling verplicht is
  • een profieldeel, dat bestaat uit verplichte vakken die bij dat profiel behoren
  • een vrij deel

Eigen verantwoordelijkheid

In fase 2 ligt de nadruk op het aanleren van vaardigheden om kennis en inzicht zelfstandig te verwerven, toe te passen en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de studie. Het montessori-onderwijs op onze school blijkt hiervoor een uitstekend concept te zijn.