Huiswerk onder toezicht (HOT)

Sinds 2007 bieden wij verlengde schoolopvang aan. Wij hebben gemerkt dat leerlingen door de extra begeleiding de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, met name het montessori-onderwijs, beter kunnen maken.

Verlengde schooldag: Huiswerk Onder Toezicht (HOT)

Het primaire doel van de verlengde schooldag is het aanbieden van een mogelijkheid voor leerlingen van alle leerjaren om onder toezicht huiswerk te maken. Het gaat dus niet om huiswerkbegeleiding. Het leren plannen krijgt al uitgebreid aandacht tijdens de mentorlessen. Voor uitleg van de leerstof zijn er de vaklessen en de KWT-uren. Leerlingen kunnen natuurlijk wel hun vragen stellen aan de aanwezige instructeurs en indien wenselijk tijdens HOT een vakdocent opzoeken wanneer ze hulp nodig hebben bij een inhoudelijke vraag.

HOT-tijden

  • HOT vindt plaats op maandag, dinsdag en vrijdag van 14:00 uur tot 16:30 uur.
  • Indien leerlingen na 14:00 uur nog les hebben, kunnen zij aansluiten na hun laatste les.

Deelname aan HOT

Deelname aan HOT is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Leerlingen melden zich aan voor een periode van minimaal 4 en maximaal 8 weken. Mocht er na die periode nog steeds behoefte zijn om deel te nemen aan HOT, dan kan de leerling zich weer opnieuw aanmelden. Een leerling die zich aangemeld heeft wordt ook verwacht. Wanneer de leerling zonder afmelding door ouders niet op komt dagen, zal de aanwezige instructeur contact opnemen met ouders.

Aanmelden voor HOT

Leerlingen kunnen zich aanmelden voor HOT door een mail te sturen naar leerlingenloket@mc-eindhoven.nl met als onderwerp ‘Aanmelding HOT’. In het bericht graag de volgende gegevens vermelden:

  • voor- en achternaam van de leerling
  • de klas waarin de leerling zit
  • dagen waarop de leerling deel wil nemen
  • datum van de eerste dag van deelname