Huiswerk onder toezicht (HOT)

Sinds 2007 bieden wij verlengde schoolopvang aan. Wij hebben gemerkt dat leerlingen door de extra begeleiding de overgang van basisschool naar het voortgezet onderwijs, met name het montessori-onderwijs, beter kunnen maken.

Verlengde schooldag

Vanaf het begin van het schooljaar vindt de verlengde schooldag plaats op maandag tot en met vrijdag. Het primaire doel is het aanbieden van een mogelijkheid voor leerlingen van alle leerjaren om onder toezicht huiswerk te maken. Het gaat dus niet om huiswerkbegeleiding. Het leren plannen krijgt al uitgebreid aandacht tijdens de mentorlessen. Voor uitleg van de leerstof zijn er de vaklessen en de KWT-uren.

HOT-tijden

  • Voor leerlingen die tot 14.30 uur les hebben, is het HOT van 14.45 – 16.30 uur, met een korte pauze halverwege.
  • Voor leerlingen die om 15.30 uur uit zijn, is het HOT van 15.45 – 17.00 uur.

Aanmelden voor HOT

Wil jij gebruik maken van HOT, vul dan het online aanmeldformulier HOT in.