Keuzewerktijd

De leerling werkt in deze tijd aan opdrachten die in de les zijn opgegeven of in de studiewijzer staan vermeld. KWT wordt dus gebruikt voor studie. De keuzewerktijd wordt in een lokaal bij een vakdocent uitgevoerd.

Eigen planning KWT

Elke week plant de leerling de eigen KWT-uren. Dit gebeurt in MyX. Deze online omgeving is voor leerlingen bereikbaar via summa.myx.nl 
De software is webbased, de leerling kan dus rustig thuis op de pc de eigen KWT-uren inplannen. De leerling dient tijdens een KWT-lesuur minimaal de helft van de duur van die les te werken aan het gekozen vak.

Alternatieve werktijd (AWT)

AWT bestaat uit een programma dat gedurende een aantal weken tijdens een blokuur (2 lesuren) gevolgd wordt. Een leerling kan kiezen uit verschillende onderwerpen, als aanvulling op het vaste programma.