Mavo

Van brugklas tot eindexamen mavo duurt 4 jaar. Doel is de leerling naast kennis en inzicht ook vaardigheden te laten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan zijn algemene ontwikkeling op sociaal en maatschappelijk gebied. Het vormt de basis voor een vervolgstudie.

Trajectkeuze

Na het eerste en tweede leerjaar kan de leerling halverwege het derde leerjaar enkele vakken laten vallen. Dit is een eerste keuze in de richting van studie of beroep. Weet wat je wilt en wat betekenen je keuzes voor je profielmogelijkheden. Dit zijn maar enkele van de vele vragen die we dan gaan beantwoorden. Aan dit keuzetraject besteden we veel aandacht.

Aan het einde van het derde leerjaar kiezen de leerlingen een profiel en een vakkenpakket voor het eindexamenjaar. De profielen waaruit gekozen kan worden zijn:

  • Zorg en Welzijn
  • Techniek
  • Economie
  • Landbouw

Examenjaar

Het vierde leerjaar is in het geheel een examenjaar. De leerling ontvangt in het 4e leerjaar vóór 1 oktober een Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA). Hierin staan de inhoud, normering en herkansing van het schoolexamen beschreven. Alle vakken tellen mee bij de bepaling van de einduitslag.

De leerling volgt de verplichte vakken Nederlands, Engels, Maatschappijleer en Lichamelijk Opvoeding (LO). Daarnaast zijn er 2 profielvakken verplicht en kiest de leerling 2 vakken in het vrije deel. De mogelijkheid bestaat in dit vrije deel vrijwillig een 3e vak te kiezen. De leerling neemt in het 4e leerjaar deel aan het Centraal Examen van de verplichte en de gekozen vakken, behalve Maatschappijleer (alleen schoolexamen) en LO. In het 4e leerjaar wordt de leerling ook begeleid in de keuze van een vervolgopleiding door de mentor en de decaan.

Geslaagd of niet

Bij het bepalen van de einduitslag (slagen of zakken) worden naast deze 6 vakken ook Maatschappijleer, CKV (afgesloten in het 3e leerjaar) en LO meegenomen. CKV en LO moeten met een voldoende zijn beoordeeld.

Doorstroming

Doorstroommogelijkheden na de mavo zijn:

  • Een overstap naar het vierde jaar van de havo
  • Een overstap naar het middelbaar beroepsonderwijs (niveau 3 en 4)
  • Een combinatie van werken en leren