Ondersteuning aan leerlingen

Het Montessori College Eindhoven wil leerlingen stimuleren hun eigen gevoelens, waarden en behoeften te ontdekken en te ontwikkelen. We willen hen prikkelen uitdagingen aan te gaan. Daarvoor moet de leerling de kans krijgen, eventueel met begeleiding.

Begeleiding

De begeleiding van de leerling is erop gericht de leerling te helpen om het zelf te doen. Voor een optimale begeleiding is samenwerking tussen ouders en school onontbeerlijk.

In de begeleiding van leerlingen onderscheiden we een aantal aspecten:

  • Studiebegeleiding
  • Vakbegeleiding
  • Studie- en beroepskeuze
  • Persoonlijke begeleiding
  • Zorg advies team
  • Hulplessen
  • Training omgaan met examenvrees
  • Faalangst reductietraining
  • Protocol dyslexie en dyscalculie