Profielen

Zowel op havo als op mavo begint de profielkeuze-begeleiding in de derde klas en wordt rond mei van dat schooljaar afgesloten.

Programmadelen

Een profiel is een programma van vakken dat uit drie delen bestaat:

 • Het gemeenschappelijk deel
 • Het profieldeel
 • Het vrije deel

Het gemeenschappelijk deel

Het gemeenschappelijk deel omvat de vakken die voor iedere leerling verplicht zijn.

Het profieldeel

Havo

Er zijn vier profielen:

 • Cultuur & Maatschappij
 • Economie & Maatschappij
 • Natuur & Gezondheid
 • Natuur & Techniek

In ieder profiel moeten keuzes gemaakt worden. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van het profielkeuzeformulier havo4.

Mavo

Er zijn vier profielen:

 • Economie
 • Zorg en Welzijn
 • Techniek
 • Landbouw

In ieder profiel moeten keuzes gemaakt worden. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van het profielkeuzeformulier mavo3.

Het vrije deel

Bij ieder profiel en iedere sector hoort een vrij deel van vakken waaruit moet worden gekozen. Wat de mogelijkheden zijn, wordt duidelijk aan de hand van het profielkeuzeformulier.

Heb je een vraag betreffende jouw pakketkeuze of studiekeuze? Loop even binnen bij de decaan of neem contact met haar op via e-mail, marijn.rongen@summacollege.nl.