Vakken

Het Montessori College Eindhoven heeft een zeer uitgebreid aanbod aan vakken die leerlingen krijgen.

Welke vakken bieden we aan

De volgende vakken worden gegeven op onze school:

 • Aardrijkskunde
 • Biologie
 • Duits
 • Economie
 • Engels
 • Frans
 • Geschiedenis
 • Kunstvakken (Kunst & Cultuur, CKV, Beeldend tekenen)
 • Lichamelijke Opvoeding
 • Maatschappijleer en MAW
 • Maatschappijkunde
 • Mediawijsheid
 • Natuurkunde
 • Nederlands
 • Rekenen
 • Scheikunde
 • Studievaardigheden
 • Theater
 • Wiskunde

Elektronische leeromgeving

Om digitale communicatie tussen docenten en leerlingen te verbeteren, werkt het Montessori College Eindhoven met een elektronische leeromgeving. Onze school maakt gebruik van SomToday. Hierop plaatst de docent relevante informatie over zijn/haar vak, zodat deze informatie overal waar een internetaansluiting beschikbaar is, door de leerlingen geraadpleegd kan worden.

Log in op SomToday.

Ondervind je problemen bij het inloggen, neem dan contact op met applicatiebeheer@mc-eindhoven.nl.