Ziek en beter melden

Telefonisch ziek melden, vóór 8.30 uur

Een ziekmelding moet vóór 8.30 uur gedaan worden door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling op telefoonnummer 040 – 269 43 00.

Ziek worden tijdens schooldag

Een leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, meldt zich bij het leerlingenloket. Na overleg met één van de ouder(s)/verzorger(s) mag de leerling naar huis gaan, als dit noodzakelijk is.

Beter melden

Zodra de leerling weer beter is, levert deze bij de administratie een door de ouder(s)/verzorger(s) ingevulde en ondertekende afwezigheidskaart in. Blanco kaarten zijn bij de administratie verkrijg­baar of kunt u hier downloaden.

Download de afwezigheidskaart