Voldoende VWO-stemmen!

Het Montessori College heeft de ambitie om naast onderwijs op mavo en havo niveau, ook vwo aan te bieden. Om dit te realiseren hebben zij de afgelopen periode hard gewerkt aan het verzamelen van voldoende stemmen die nodig zijn voor de aanvraag van een VWO licentie via DUO. Een breed netwerk om de school heen heeft gehoor gegeven aan de oproep om het initiatief te steunen.  Eén week voor de sluitingsdatum werd duidelijk dat het aantal benodigde stemmen was behaald. Een belangrijke mijlpaal binnen dit proces waar we heel trots op en blij mee zijn!

Het vervolg

Er is direct doorgepakt op het administratieve traject voor de aanvraag van een VWO licentie. Deze is inmiddels afgerond. Nu volgt er nog een gesprek met de onderwijsinspectie waar de plannen worden toegelicht en beoordeeld. Bij een positief advies legt deze de aanvraag voor bij de minister. Hij besluit vóór 1 juni 2022 of we onze plannen kunnen gaan realiseren.

Facebook
Twitter
Email