Wiskunde voor ouders

Wiskunde blijkt telkens weer door een aantal leerlingen moeilijk gevonden te worden. Als ouders hun kind willen helpen, is het vaak lastig in te schatten wat de methode en/of wat de wiskundeleraar belangrijk vindt en hoe alles werkt.
Daarom organiseren de wiskundeleraren van de brugklassen een (lange) wiskundeles voor de ouders/verzorgers, om hen te laten ervaren wat er in de lessen gebeurt.

De ouders/verzorgers van elke klas kunnen intekenen op een avond wiskundeles, deze duurt ruim een uur. De les wordt verzorgd door de eigen wiskundeleraar. Per leerling is er plaats voor één ouder.

Wat wordt er zoal gedaan?
U krijgt een les, of delen van een aantal lessen, zoals uw zoon of dochter deze ook gekregen heeft, uitleg over het boek en toets voorbereiding en uitleg over de studiewijzer in SOM. Verder volgt er ook een stukje praktische informatie over het algemene vaardigheden boekje; Algebra en praktische opdrachten. Tot slot leert u iets over lijnen en hoeken, met afsluitend een SO!

Facebook
Twitter
Email