Ziekmelden

Een ziekmelding moet vóór 8.30 uur gedaan worden door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling op telefoonnummer 040 269 43 00.

Een leerling die tijdens de schooldag ziek wordt, meldt zich bij het leerlingenloket. Na overleg met één van de ouder(s)/verzorger(s) mag de leerling naar huis gaan, als dit noodzakelijk is.

Zodra de leerling weer beter is, levert deze bij de administratie een door de ouder(s)/verzorger(s) ingevulde en ondertekende afwezigheidskaart in. Blanco kaarten zijn bij de administratie verkrijg­baar of kunnen door hier te klikken gedownload worden.